HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH


MIESIĄC
ZABUDOWA
MAJ 2022 JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA
KWIECIEŃ 2022 JEDNORODZINNA
WIELORODZINNA
© Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.