OFERUJEMY USŁUGI W BARDZO SZEROKIM ZAKRESIE:

- Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
- Budowa, naprawa i udrożnianie kanalizacji deszczowej.
- Budowa, naprawa i udrożnianie urządzeń melioracjiwodnej.
- Doradztwo w dziedzinie wodnej, kanalizacyjnej i melioracyjnej
( projektowanie, budowa, wydanie warunków technicznych).
- Budowa oraz remont ciągów komunikacyjnych (chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, podjazdy).
- Wywóz nieczystości płynnych oraz usługi beczkowozem.
- Usługi pojazdem asenizacyjnym (pompowanie szamba, mycie, udrożnianie sieci kanalizacyjnej).
- Usługi podnośnikiem koszowym.
- Usługi koparko-ładowarką JCB.
- Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie itp.)
- Wywóz odpadów komunalnych.

CENNIK

© Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.